NHNN tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong việc cho vay tín dụng tiêu dùng

(NTD) - "Vừa qua NHNN cũng đã tiếp nhận thông tin về việc một số công ty tài chính có áp dụng hình thức thu hồi nợ thông qua tín dụng hoặc chuyển khoản để thu lợi. NHNN đã làm việc với các công ty tài chính yêu cầu chấm dứt ngay việc này và đề nghị rà soát, khắc phục, chấn chỉnh nhân viên, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong việc cho vay tín dụng"- Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra giải pháp chấn chỉnh hoạt động sai phạm của một số Cty tài chính núp bóng ngân hàng cho vay tiêu dùng với lãi suất cắt cổ trong thời gian qua.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của NHNN đối với sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Bắc Hà, vừa được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận?

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: Ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và chắc chắn kết luận, chỉ đạo này sẽ giúp BIDV, NHNN cũng như toàn bộ hệ thống ngân hàng tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, tổ chức, hoạt động của ngân hàng để làm sao hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh hơn và góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

unnamed

 Bà Nguyễn Thị Hồng- NHNN sẽ thực hiện nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với sai phạm của ông Trần Bắc Hà.

Liên quan đến thc trng mt s Cty tài chính núp bóng các t chc tín dng cho vay tiêu dùng vi mc lãi sut ct c, gii pháp ca NHNN là gì?

 Bà Hồng cho biết,  hiện nay về việc cho vay tiêu dùng, văn bản hướng dẫn cho vay tiêu dùng đối với các tổ chức tín dụng, công ty tài chính đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Vừa qua NHNN cũng đã tiếp nhận thông tin về việc một số công ty tài chính có áp dụng hình thức thu hồi nợ thông qua tín dụng hoặc chuyển khoản để thu lợi. NHNN đã làm việc với các công ty tài chính yêu cầu chấm dứt ngay việc này và đề nghị rà soát, khắc phục, chấn chỉnh nhân viên, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong việc cho vay tín dụng. Trong chỉ đạo điều hành, ngày 15/5 vừa qua, NHNN đã ban hành văn bản chấn chỉnh về vấn đề cho vay tiêu dùng, trong đó có yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; các đơn vị chức năng của Nhà nước tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tiêu dùng. Yêu cầu các tổ chức tín dụng nâng cao công tác cán bộ, tổ chức tập huấn các lớp kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên. Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm bắt, xử lý và giải quyết các thông tin khiếu nại, kiến nghị của người dân kịp thời.

Đức Nguyễn