Những thay đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia 2019

(NTD) - Ngày 4/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Một trong những thay đổi quan trọng là giao cho các trường đại học chủ trì chấm bài thi trắc nghiệm, chứ không giao cho các sở như năm 2018.

Đề thi chủ yếu là chương trình lớp 12

Bộ GD&ĐT cho biết, nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Trường ĐH, CĐ địa phương không tham gia tổ chức thi tại địa phương mình

Về công tác coi thi, sẽ điều động cán bộ, giảng viên các học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên đến các Hội đồng thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.

 Sắp xếp phòng thi cũng được thực hiện chặt chẽ hơn, nhất là đối với các thí sinh tự do; hướng dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi, đề thi để tăng cường bảo mật; đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24 giờ/ngày và tăng cường trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong bảo quản đề thi, bài thi tại Điểm thi, Hội đồng thi.

1-54467-1-bb-baaad20MeL
Việc coi thi cũng sẽ thay đổi theo hướng trường ĐH, CĐ địa phương sẽ không tham gia coi thi tại địa phương đó mà sẽ phải làm công tác coi thi tại địa phương khác (Ảnh minh họa - Internet).

 Đặt camera giám sát chấm thi 24/24 giờ

Đặc biệt, chấm thi sẽ thay đổi, không giao cho các địa phương tự chấm bài của địa phương mình như trước mà Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

 Phần mềm chấm thi trắc nghiệm cũng được sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn ngừa các can thiệp trái phép.

Theo đó, mã hóa dữ liệu tạo ra trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để tránh người dùng can thiệp và đảm bảo trong suốt quá trình xử lý bài thi, cán bộ xử lý bài thi không thể có được thông tin về mối liên hệ giữa thông tin cá nhân của thí sinh với phần nội dung trả lời trắc nghiệm (đây là một hình thức “đánh phách” điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh).

 Đối với chấm bài thi tự luận (môn Ngữ văn) vẫn do Sở GD&ĐT chủ trì, nhưng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GD&ĐT.

 Thay đổi cách tính điểm xét tốt nghiệp

Bộ GD&ĐT sẽ công bố công khai, rộng rãi thông tin tổng hợp phân tích kết quả thi trước khi công bố kết quả thi. 

Dự kiến, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

 Về công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cho biết để tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng giáo dục nghề nghiệp, các trường được chủ động xây dựng và công bố đề án tuyển sinh đảm bảo nguyên tắc tự chủ; ngoài phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia làm cơ sở tuyển sinh, có thể sử dụng các phương thức khác để tuyển sinh.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn, phân công cán bộ tham gia tổ chức thi theo đúng quy định của quy chế đảm bảo có đội ngũ cán bộ đủ năng lực và có ý thức trách nhiệm cao tham gia Kỳ thi; phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan Công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Hồng Liên