Novaland sẽ niêm yết chứng khoán ở nước ngoài

(NTD) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết sẽ niêm yết chứng khoán tại nước ngoài ngay trong năm nay hoặc năm 2019.

Các loại chứng khoán mà Novaland dự định niêm yết gồm: cổ phiếu phổ thông, trái phiếu công ty hoặc trái phiếu chuyển đổi được phép niêm yết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan. Sàn niêm yết được Novaland ưu tiên hàng đầu Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Đó là một trong những nội dung được Novaland công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, ngày 1/3/2018. Các nội dung khác gồm: Kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả đợt phát hành; Thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi; Thay đổi số lượng người đại diện pháp luật công ty; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Novaland
Dự án Lakeview City (Q.2, TP.HCM) của Novaland. Ảnh: Novaland Group

Novaland sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn giá trị sổ sách cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của công ty. Nguồn vốn đợt phát hành này được Novaland tăng quy mô vốn, mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác, cơ cấu lại các khoản nợ.

Novaland còn phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (6.825 tỷ đồng) thay cho kế hoạch trước đây là 250 triệu USD.

Mới đây, ngày 2/3, Hội đồng Quản trị Novaland ra nghị quyết phát hành 202.318.012 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:31. Theo báo cáo tài chính năm 2017, Novaland đang có 2.174 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Như vậy, tập đoàn sẽ trích 2.023 tỷ đồng để phát hành cho cổ đông.

Trong năm 2017, Novaland đạt kết quả kinh doanh khá ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 58% và 22% so với năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 11.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.033 tỷ đồng.

Nguyễn Như