Petrolimex ghi nhận mức lỗ kỷ lục 1.893 tỷ đồng

(CL&CS) - Quý 1/2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ghi nhận khoản lỗ kỷ lục từ trước đến nay 1.893 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Petrolimex 1
Đối với công ty mẹ, Petrolimex ghi nhận 27.128 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lỗ 2.316 tỷ đồng.

Petrolimex từng chứng kiến khoản lỗ ngàn tỷ đồng trong một quý. Vào quý 4/2014, tập đoàn này lỗ 1.326 tỷ đồng.

Quý 1/2020, tập đoàn xăng dầu chiếm hơn 50% thị phần này đạt 38.478 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 88,1% so với cùng kỳ và chỉ còn 450 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh từ 9% (quý 1/2019) về còn 1,2%.

Chi phí bán hàng giảm 238 tỷ đồng, tương đương 10,5%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng quá lớn lên đến 2.016 tỷ đồng đã “nhấn chìm” mọi sự nổ lực của tập đoàn.

Kết thúc quý 1/2020, Petrolimex lỗ 1.703 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lỗ 1.893 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là cú sốc thật sự khi quý 1/2019, tập đoàn còn đạt lợi nhuận sau thuế 1.201 tỷ đồng.

Petrolimex bieu do
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của Petrolimex. Đơn vị tính: tỷ đồng

Như vậy, Petrolimex gia nhập câu lạc bộ thua lỗ ngàn tỷ đồng trong quý 1/2020. Các doanh nghiệp đang dẫn đầu về lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm gồm: Vietnam Airlines (-2.589 tỷ đồng), Lọc hóa dầu Bình Sơn (-2.330 tỷ đồng), Petrolimex (-1.887 tỷ đồng), FLC (-1.172 tỷ đồng).

Cuối quý 1, tổng tài sản của tập đoàn đạt 55.079 tỷ đồng, giảm 10,8% so với đầu năm. Nguyên nhân do khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 18,8% (1.014 tỷ đồng) và hàng tồn kho giảm 42,6% (5.013 tỷ đồng) do giá dầu giảm. Trong kỳ, tập đoàn dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 1.659 tỷ đồng.

Nguyễn Như