Petrolimex “thất hứa” với cổ đông

(NTD) - Năm 2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lỗ hơn 365 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu lỗ 341 đồng nên cổ đông sẽ không được nhận đồng cổ tức nào mặc dù kế hoạch Petrolimex sẽ trả cổ tức tỷ lệ 8-10%.

Ngày 26/5/2015, Petrolimex tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Ban lãnh đạo của Petrolimex cho biết, do năm 2014 hoạt động kinh doanh của tập đoàn bị tác động mạnh mẽ bởi diễn biến bất thường của giá dầu thế giới. Trong 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận xăng dầu của tập đoàn vẫn đạt trên 600 tỷ đồng nhưng do giá dầu thế giới liên tục giảm với biên độ rộng trong 3 tháng cuối năm 2014 đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh xăng dầu suốt năm của tập đoàn này.

Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex

Năm 2014, doanh thu hợp nhất của Petrolimex đạt 206.781 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt gần 331 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế lỗ 365 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lỗ 341 đồng. Do Petrolimex đã không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nên việc chia cổ tức năm 2014 không được thực hiện và kế hoạch trả cổ tức 8-10% chỉ là lời hứa suông.

Trong thời gian tới, Petrolimex dự kiến sẽ bán cổ phần cho đối tác chiến lược, hạ tỷ lệ sở hữu của nhà nước xuống còn 75%. Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát Petrolimex, cho biết vào ngày 19/12/2014, Petrolimex và Tập đoàn Năng lượng Nhật Bản JX Nippon Oil and Energy (JX NOE) đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên để JX trở thành đối tác chiến lược của Petrolimex thông qua việc phát hành tăng vốn. Qua đó, việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược, tỷ lệ sở hữu của Bộ Công thương tại Petrolimex sẽ giảm từ 95% xuống còn 75%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, Petrolimex dự kiến đạt hơn 10 triệu m3 xăng dầu, doanh thu hợp nhất đạt 154.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.450 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 8%.

Trong quý 1 vừa qua, Petrolimex đạt 37.936 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 80% so với cùng kỳ và đạt 461 tỷ đồng. Theo Tổng Giám đốc Trần Văn Thịnh, trong quý 1/2015, giá dầu thế giới về cơ bản ổn định và chỉ dao động trong biên độ hẹp, theo đó, trong công thức tính giá cơ sở, chi phí kinh doanh xăng dầu đã được điều chỉnh tiệm cận với chi phí thực tế của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dẫn đến lợi nhuận quý 1/2015 của Petrolimex tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

An Hòa