Phạt nặng hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

(NTD) - Từ ngày 5/1/2016, cơ quan chức năng sẽ tiến hành việc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với những hành vi từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến hành thương lượng của người tiêu dùng hoặc không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định.

 

Phạt nặng hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùn
Hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh trong năm 2015. (Ảnh minh họa)

Đó là nội dung tại Điều 80, khoản 2 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng.

Cũng theo Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, hành vi không giải trình hoặc giải trình không đúng thời hạn hoặc không cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định cũng sẽ được áp dụng mức phạt tiền như trên.

Ngoài ra, kể từ ngày 5/1/2016, Chính phủ sẽ áp dụng việc xử phạt tiền cụ thể đối với những hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với việc xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân không đúng quy định. Không hiển thị cho người tiêu dùng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân tại vị trí dễ thấy trên website thương mại điện tử.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà không được sự đồng ý trước của chủ thể thông tin; sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng không đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo.

 Anh Tín