Phụ nữ có quyền phá thai nhưng nghiêm cấm lựa chọn giới tính

(NTD) - Phụ nữ có quyền phá thai theo nguyện vọng, giới hạn được phá thai từ 12 tuần trở lên nhưng trừ trường hợp với lý do lựa chọn giới tính.

Cụ thể, Hội đồng thẩm định dự án Luật Dân số của Bộ Tư pháp đồng ý với đề xuất phụ nữ có quyền phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người được phá thai. Giới hạn được phá thai từ 12 tuần tuổi trở lên…

phá
Nghiêm cấm phụ nữ phá thai vì lựa chọn giới tính. Ảnh: Internet

 

Đồng thời, các thành viên hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Y tế xây dựng theo phương án: “Quy định phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người được phá thai. Giới hạn được phá thai từ 12 tuần tuổi trở lên, trừ một số trường hợp như để cứu tính mạng người phụ nữ khi thai nghén đe dọa tính mạng, do thai bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này nhằm đảm bảo sức khỏe của người được phá thai. Xem xét bổ sung việc phá thai có điều kiện như như có đơn cam kết tự nguyện phá thai, có giấy tờ tùy thân”.

Trong dự thảo tờ trình dự án Luật Dân số gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đưa ra hai phương án. Phương án 1, quy định phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc phá thai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người được phá thai. Phương án 2, quy định phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính hoặc phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người được phá thai.

Giới hạn được phá thai từ 12 tuần tuổi trở lên trừ một số trường hợp như để cứu tính mạng người phụ nữ khi thai nghén đe dọa tính mạng, do thai bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này nhằm đảm bảo sức khỏe của người được phá thai. Xem xét bổ sung việc phá thai có điều kiện như như có đơn cam kết tự nguyện phá thai, có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan đề xuất xây dựng Luật Dân số cho biết, pháp luật của các nước trên thế giới cũng rất khác nhau, một số nước cấm phá thai, một số nước cho phép phá thai tự do, một số nước cho phép phá thai có điều kiện. Ở nhiều nước, phá thai là một vấn đề có nhiều nội dung gây tranh cãi phức tạp.

Tương tự, Bộ Y tế nhận thấy rằng, phá thai được nhiều nước áp dụng với các điều kiện khác nhau tùy theo từng nước, nhưng có tác dụng làm giảm áp lực đối nghịch giữa nhóm nước cấm phá thai với nhóm nước cho phép phá thai tự do.

Qua đó, Hội đồng tư vấn thẩm định Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến trên để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo đề nghị xây dựng Luật nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản.

Nam Phương