PV GAS hoàn thành vượt mức 46% kế hoạch năm

(NTD) - Trong bối cảnh giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp, nhưng năm 2016, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.

PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, từ 7-46%, trong đó có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng. Tổng công ty đã sản xuất và cung cấp cho các khách hàng gần 10,4 tỷ m3 khí, 1,5 triệu tấn LPG, trên 69.000 tấn condensate.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 4-9; đóng góp khoảng 14% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thuộc nhóm đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trên 12%.

Với kết quả đạt được, PV GAS đã trở thành đơn vị dẫn đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia về đóng góp doanh thu và lợi nhuận, thuộc TOP 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016, đứng thứ 3 trong các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc top 300 công ty hàng đầu châu Á, TOP 100 doanh nghiệp Việt Nam bền vững năm 2016, đạt danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia" năm 2016…

Năm 2017, Tổng công ty đặt mục tiêu tiếp tục vận hành an toàn, bảo đảm công tác an ninh an toàn các công trình, dự án khí; bảo đảm hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng, cùng với các đơn vị thành viên đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG của cả nước.

Sao Mai