Quảng Nam: Sắp có khu đô thị mới phía Đông TP Tam Kỳ

(NTD) - Trung tâm đô thị mới phía Đông TP Tam Kỳ có quy mô diện tích quy hoạch là 940ha, với dân số khoảng 18.000 người.

Ngày 2/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 8 - Trung tâm đô thị mới phía Đông TP Tam Kỳ với tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, Trung tâm đô thị mới phía Đông TP Tam Kỳ có quy mô diện tích quy hoạch là 940ha, chỉ tiêu dân số khoảng 18.000 người; chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II.

TP Tam Ky 1
Một góc TP Tam Kỳ

Toàn bộ phân khu 8 được phân thành 4 khu chức năng. Trong đó, khu vực 1 là khu vực hai bên đường Điện Biên Phủ từ đường ven sông đến khu vực đồng lúa phía Bắc phân khu 8 (quy mô diện tích khoảng 179 ha).

Khu vực 2 là từ Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đến kênh Đông và khu vực hồ sông Đầm (khoảng 425 ha); khu vực 3 là từ đường ven sông đến ranh giới khu vực 1, khu vực 2 (229 ha) và khu vực 4 là từ đường ven sông đến giáp sông Bàn Thạch (107 ha).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nguồn lực thực hiện quy hoạch và triển khai các hạng mục gồm: ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, địa phương; nguồn vốn ODA; nguồn ngoài ngân sách, nguồn đóng góp khác, nguồn vốn khác.

Phổ Anh