Quy mô vốn đăng ký bình quân tăng mạnh, đạt 12,7 tỷ đồng/doanh nghiệp

(NTD) - Theo Tổng cục Thống kê, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng đầu năm nay tăng mạnh, đạt 12,7 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây.

Trong tháng 8/2019, cả nước có 11.177 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 151.300 tỷ đồng, giảm 9,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 20,1%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88.300 người, giảm 6,9%.

Doanh nghiep thanh lap
Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 90.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.150.700 tỷ đồng. Trong đó, vốn bình quân đạt 12,7 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây.

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 90.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.150.700 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 26,6%.

Các doanh nghiệp được thành lập mới tập trung ở lĩnh vực dịch vụ với 71,6%, kế đến là công nghiệp và xây dựng (27%) và cuối cùng nông, lâm nghiệp, thủy sản (1,4%). Doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản tăng mạnh nhất, đến 20,2%, doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác, tăng 14,2%...

Trong 8 tháng năm nay, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Vùng Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp được thành lập mới nhiều nhất, 38.100 doanh nghiệp, tăng 2,6% (vốn đăng ký 564.500 tỷ đồng, tăng 40,9%).

Vùng Đồng bằng sông Hồng có 27.600 doanh nghiệp, tăng 5,5% (vốn đăng ký đạt 325.900 tỷ đồng, tăng 24,3%)

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 12.800 doanh nghiệp, tăng 4,5% (vốn đăng ký 122.600 tỷ đồng, tăng 10,2%).

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 6.200 doanh nghiệp, tăng 0,3% (vốn đăng ký 65.600 tỷ đồng, tăng 11,2%).

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.500 doanh nghiệp, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước (vốn đăng ký 40.800 tỷ đồng, tăng 28,4%)

Vùng Tây Nguyên 2.300 doanh nghiệp, tăng 9,2% (vốn đăng ký 31.300 tỷ đồng, tăng 129,4%).

Nếu tính cả 1.603.700 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2019 là 2.754.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 25.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần 116.000 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay là 832.300 người, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

 Trí Nguyễn