Rạng Đông hướng tới hoàn thành đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025

(NTD) - Vừa qua, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức Lễ gặp mặt truyền thống cuối năm 2019.

Phát biểu tại Lễ gặp mặt truyền thống Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2019, Doanh thu công ty đạt 4.256 tỷ, tăng 17.5% so 2018. Lợi nhuận thực hiện đạt 359 tỷ tăng 39,1% so 2018. Thu nhập bình quân CBCNV tăng 1,5% so 2018. Nộp Ngân sách tăng 4,7% so 2018.

Một trong những thành tựu đáng lưu ý của Công ty năm 2019 là nghiên cứu thành công Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng LED I-4.0, Hệ thống & Giải pháp Chiếu sáng LED Hệ sinh thái số dựa trên thành tựu mới của Vật lý học (Giải Nobel Vật lý 2014 về LED blue cường độ cao), thành tựu mới của Sinh học (Giải Nobel Y học 2017 về nhịp sinh học) và các thành tựu mới nhất của công nghệ số, hoàn thành thắng lợi công cuộc chuyển đổi tầng công nghệ trong chiếu sáng từ công nghệ đèn phóng điện sang công nghệ chiếu sáng rắn SSL - LED.

2019-TGD Nguyen Doan Thang
Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại Lễ gặp mặt truyền thống 

Rạng Đông cũng đã chấm dứt sản xuất đèn dây tóc (IL) đèn huỳnh quang (FL) đèn huỳnh quang compact (CFL) tiêu tốn nhiều điện năng, sử dụng thủy ngân ảnh hưởng môi trường ngày 31/12/2019.

Năm 2019, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tiếp tục nằm trong Top 500 DN lớn nhất Việt Nam (8 năm liên tiếp); Top 500 DN có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, Top 10  nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam.

Về mục tiêu chiến lược đến năm 2020, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Ngay từ năm 2020, doanh thu phải đạt 5100 tỷ, tăng 20% so 2019 và trước mắt Quý1/2020 phải đạt 1.250 – 1.300 tỷ.

Công ty cũng đề ra mục tiêu: Đến năm 2022 hoàn thành xây dựng Nhà máy LED hiện đại “Made in Việt Nam”; Đến năm 2025 hoàn thành đề án Thúc đẩy  nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025.

Thanh Tùng