Rút giấy phép 2 công ty xuất khẩu lao động

(NTD) - Công ty Quốc tế Nhật Minh bị thu hồi giấy phép vì vi phạm quy định phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

Doanh nghiệp này cũng không tuân thủ quy định phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mà để cho một bên thứ 3 thực hiện.   

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với Công ty Quốc tế Nhật Minh và CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II, do không đủ điều kiện duy trì hoạt động.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho hay, đã phát hiện 2 công ty trên vi phạm Khoản 3 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 của Luật Lao động người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

XKLD

Công ty Quốc tế Nhật Minh và CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II đã vi phạm Khoản 3 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 của Luật Lao động người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II không đáp ứng được yêu cầu về vốn pháp định và điều kiện phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, Công ty Quốc tế Nhật Minh bị thu hồi giấy phép vì vi phạm quy định phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Doanh nghiệp này cũng không tuân thủ quy định phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mà để cho một bên thứ 3 thực hiện.   

 Hoàng Yến