Sẽ gộp Đại học Tài chính Marketing và CĐ Tài chính Hải quan thành một

(NTD) - Thông tin từ UBND TP.HCM, sắp tới sẽ sáp nhập Trường Đại học Tài chính Marketing và CĐ Tài chính Hải quan thành một trường.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu vừa ký công văn số 783/UBNDVX gửi Bộ Tài chính về chủ trương sáp nhập Đại học Tài chính Marketing và Cao đẳng Tài chính Hải quan thành một trường.

Theo bà Thu, việc sáp nhập hai trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa hình thức đào tạo, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong hội nhập, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm vệ bộ máy tổ chức, tài chính, đầu tư, đào tạo.

Ngoài ra, UBND TP.HCM còn lưu ý, việc sáp nhập cần thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Thuận Phong (t/h)