SeABank tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng

(NTD) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng. Với vốn điều lệ mới, SeABank nằm trong nhóm 15 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Nguồn vốn thu được, SeABank sẽ đầu tư vào tài sản cố định; cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân; đầu tư bổ sung các khoản trái phiếu có độ rủi ro thấp.

SeABank
Năm 2019, SeABank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 15%, huy động động vốn tăng 19%, lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SeABank đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Vốn điều lệ mới sẽ giúp SeABank tăng năng lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Trong những năm qua, SeABank đã không ngừng tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và mở rộng phát triển mạng lưới trên khắp ba miền đất nước, tính đến thời điểm hiện tại ngân hàng đã có 165 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả kinh doanh của SeABank ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Tổng tài sản đạt gần 149.087 tỷ đồng, tăng 6,1% so với thời điểm đầu năm; huy động vốn tăng 6,4%, đạt 89.781 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 5,1%, đạt 88.211 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 409 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trí Nguyễn