Sức ảnh hưởng của mạng xã hội: Từ nút like, share đến hành động thực tế

Mạng xã hội đang cho thấy sức mạnh trong việc chia sẻ, lan tỏa và huy động sức mạnh cộng đồng.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc ngay khi một lá thư cầu cứu Bộ Công an được đăng tải trên Facebook. Mạng xã hội đang cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn và khả năng huy động sức mạnh cộng đồng vì những điều tốt đẹp.

Theo VTV

TIN KHÁC