Thận trọng khi điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập đối với 477 dịch vụ kỹ thuật tại TP.HCM từ đầu tháng 6 đã làm chỉ số giá nhóm Dịch vụ y tế tháng 6/2014 tăng 0,87%.

Từ ngày 1/6/2014, TP. HCM thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập đối với 477 dịch vụ kỹ thuật (giá khám bệnh kiểm tra sức khỏe, khung giá một ngày giường bệnh, các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm) theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Liên bộ Y tế-Tài chính và 1.519 dịch vụ kỹ thuật trong nhóm các phẫu thuật, thủ thuật khác.

Việc điều chỉnh này tác động làm chỉ số giá nhóm Dịch vụ y tế tháng 6/2014 tăng 0,87% (các địa phương khác trên phạm vi cả nước đã lần lượt điều chỉnh từ năm 2012 và 2013.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2014, nhóm Thuốc và dịch vụ y tế cơ bản ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ (mức tăng các tháng chỉ từ 0,04-0,07%, riêng tháng 1 tăng 0,17%). Sang tháng 6/2014, do TP. HCM điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh nên chỉ số giá nhóm này tăng cao hơn (tăng 0,74% so với tháng 5/2014).

Được biết, mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân TP, đề xuất tiếp tục nâng viện phí lên kịch trần tại các bệnh viện hạng 1 (100% khung viện phí của liên bộ Y tế – Tài chính, trong khi hiện hành là 80%).

Đối với bệnh viện hạng 2, Hà Nội đề xuất áp dụng 95% khung (hiện hành là 75% khung), các phòng khám khu vực, nhà hộ sinh, bệnh viện hạng 3 đề xuất áp dụng 90% khung (hiện hành là 70%).

Hà Nội đã áp dụng viện phí mới từ tháng 8/2013, với 1.348 dịch vụ y tế đã triển khai tại các bệnh viện của thành phố. Sau khi áp dụng viện phí mới, chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,08%, theo UBND TP Hà Nội là thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng nói chung.

Trong nhóm các giải pháp triển khai nhằm bình ổn giá cả thị trường 6 tháng cuối năm, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận định, các trường hợp điều chỉnh giá phải xây dựng phương án, lộ trình trên cơ sở đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm để hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

                                                                                                                    NTD

 

TAGS: