Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 33 nghìn tỷ đồng

​(NTD) - Năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 33 nghìn tỷ đồng, hơn 33,9 nghìn ha đất.

Ngày 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự. 

Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 33 nghìn tỷ đồng, hơn 33,9 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 29,7 nghìn tỷ đồng và 1.007 ha đất; kiến nghị, xử lý khác hơn 4.070 tỷ đồng, 32.964 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2076 tập thể và cá nhân. Ban hành 118.598 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức và cá nhân; xử phạt hành chính 2.965 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng. hấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Riêng TTCP đã tiến hành 59 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận. 25 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 12,4 ngìn tỷ đồng, 23.918 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 11,7 ngìn tỷ đồng, 278 ha đất; kiến nghị xử lý khác 729 tỷ đồng, 23.790 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ.

Đặc biệt, TTCP đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra Dự án TCT Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu; công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt nam; việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn; kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp Hồ Chí Minh.

MOBIFONE4
Năm 2018, TTCP đã giúp nhà nước thu hồi số tiền hơn 8.000 tỷ đồng trong thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.585 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 2.716 cơ quan, đơn vị; qua thanh tra phát hiện 552 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 459 tổ chức, 1.001 cá nhân; chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.007 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác hơn 13,2 ngìn tỷ đồng đạt 85%, (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017), 339 ha đất (đạt 48%), đôn đốc xử lý 1.426 tập thể, 3.747 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 149 vụ (tăng 133 vụ) với 31 đối tượng. Riêng TTCP đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 23 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế hơn 12,1 nghìn tỷ đồng, đạt 86%, tăng 14% so với năm 2017 và là năm có tỷ lệ thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế vượt mục tiêu đề ra (85%).

TTCP cũng đã xây dựng Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019 của TTCP, đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tham mưu giúp Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương về công tác giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp. Triển khai kế hoạch tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước; triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC trên phạm vi toàn quốc.

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo (sửa đổi) cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC; chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6; xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ngọc An