Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận

(NTD) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc công bố thêm các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm:

1. Lễ hội làng Chử Xá (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

2. Lễ hội gầu tào của người Mông (huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

a
Lễ hội gầu tào của người Mông - Ảnh: TTXVN

3. Lễ hội chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

4. Lễ cấp sắc (tủ cải) của người Dao Quần chẹt (xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).

5. Lễ hội đền, chùa Linh Quang (xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

6. Nghề làm trống của người Dao Đỏ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

7.Lễ cấp sắc của người Dao Tiền (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

8. Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông Hoa (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

9. Nghi lễ gội ầu (Lúng ta) của người Thái Trắng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

10. Lễ hội lăng ông Trà Ôn (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

11. Tết Nguyên tiêu của người Hoa (Q.5, TP.HCM).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thu Thủy