Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Thứ hai, 07/09/2020, 07:47 AM

Thông báo Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các nước tháng 07/2020

(CL&CS) - Tin thông báo Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của các nước tháng 07/2020 gồm một số chuyên ngành : Dược phẩm, thiết bị phát sóng vô tuyến, máy lọc nước.....

Dược phẩm

Ngày 09/7/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thủ tục kiểm tra đối với Đơn vị sở hữu giấy phép lưu hành dược phẩm.

duoc
 

Thủ tục này được đưa ra nhằm quy định rõ trách nhiệm của các Đơn vị sở hữu giấy phép lưu hành dược phẩm về bảo mật, hiệu quả và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình phát triển, sản xuất, tiếp thị và sử dụng dược phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/09/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4123_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1430

Thiết bị phát sóng vô tuyến

Ngày 09/7/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về thiết bị phát sóng vô tuyến. Quy định này sẽ cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện hơn về quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến, dựa trên Các quy định hiện hành Để thực hiện Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về Quản trị Vô tuyến, mới được sửa đổi vào năm 2016 và gúp thúc đẩy ứng dụng công nghệ vô tuyến và phát triển công nghiệp,.

vo tuyen
 

Các nội dung cụ thể bao gồm: phê duyệt loại thiết bị phát sóng vô tuyến, yêu cầu quản lý đối với thiết bị phát sóng vô tuyến, các quy định về nhập khẩu thiết bị phát sóng vô tuyến, trách nhiệm pháp lý, giám sát và kiểm tra. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/9/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4130_00_x.pdf

 Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1434

Dược phẩm

Ngày 09/7/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về Quản lý Báo cáo Dược phẩm hàng năm. Quy định được soạn thảo để điều chỉnh việc quản lý các báo cáo dược phẩm hàng năm của các Đơn vị sở hữu giấy phép lưu hành dược phẩm.

duoc
 

Báo cáo hàng năm là bản tóm tắt các thông tin được Đơn vị sở hữu giấy phép lưu hành dược phẩm tổng hợp về việc sản xuất và kinh doanh dược phẩm, nghiên cứu sau thị trường, quản lý rủi ro... trong một năm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/09/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4127_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1432

Thiết bị y tế

Ngày 09/7/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của thiết bị y tế.

tb
 

Cụ thể, quy định sẽ đưa ra các yêu cầu an toàn cho thiết bị y tế dạng mặt nạ LED như khoảng cách của thiết bị đối với mắt và cường độ ánh sáng của thiết bị để bảo vệ mắt khi sử dụng các sản phẩm có  bước sóng dưới phạm vi ánh của sáng xanh/ Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/9/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_4132_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/902

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1433

Máy lọc nước

Ngày 18/6/2020 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Nhật Bản đưa ra Dự thảo Sửa đổi Quy định về ghi nhãn chất lượng hàng hoá - sản phẩm máy lọc nước. Những sửa đổi cụ thể như sau:

Loại trừ 1,1,1-Trichloroethane khỏi nội dung ghi nhãn khả năng lọc nước và thừa nhận việc dán nhãn công suất lọc nước bằng kết quả thử nghiệm dựa trên phụ lục JIS A là phương pháp thử nghiệm về ghi nhãn khả năng lọc nước. (Phù hợp với JIS S 3201: 2019)

may loc nc
 

Ghi nhãn kết quả kiểm tra tổng dung lượng nước đã lọc về độ đục cho tất cả các máy lọc nước. (Phù hợp với JIS S 3201: 2019)

Ghi nhãn kết quả kiểm tra áp suất nước tối thiểu cần thiết cho một máy bơm nước. (Phù hợp với JIS S 3201: 2019)

Ghi nhãn kết quả kiểm tra dung tích nước đã lọc đối với máy lọc nước. (Phù hợp với JIS S 3201: 2019).

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của dự thảo. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 17/8/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: enquiry@mofa.go.jp

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/665

 Thiết bị y tế

Ngày 30/6/2020 Đài Loan – Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Đài Loan – Trung Quốc đưa ra Dự thảo Quy định quản lý việc kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế và cấp giấy phép sản xuất. Cụ thể, dựa trên Điều 22, Khoản 4 của Đạo luật Thiết bị Y tế, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi, đề xuất xây dựng Quy định về Kiểm tra Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế và Cấp giấy phép Sản xuất, điều chỉnh thủ tục xin kiểm tra và các vấn đề liên quan khác. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.

thiet bi
 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/10/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 29/8 /2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3967_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/421

Khẩu trang y tế

Ngày 30/6/2020 Đài Loan – Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định về kiểm tra đối với khẩu trang y tế nhập khẩu.

kt
 

Cụ thể, để đối phó với đại dịch covid 19, đảm bảo chất lượng của khẩu trang y tế và bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của công động, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất tiến hành các biện pháp để kiểm tra đối với mặt hàng khẩu trang nhập khẩu. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3980_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/422

Xe ô tô

Ngày 01/7/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Sửa đổi 1: 2020 QCVN 86 : 2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

o to
 

Dự thảo áp dụng đối với ô tô lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu mới quy định các giới hạn phát thải, thử nghiệm và phương pháp, các yêu cầu đối với việc quản lý và thực hiện phát thải mức thứ , kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Dự thảo áp dụng cho các cơ sở sản xuất và lắp ráp ô tô, doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức và cơ quan liên quan đến việc quản lý, kiểm tra và thử nghiệm ô tô và phụ tùng ô tô.

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 8/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 31/07/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3995_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/172

                                                                                                                                     Văn Văn

Theo Bản tin TBT Việt Nam số 7/2020

Bình luận

Nổi bật

Người dùng được chuyển hình ảnh từ iCloud sang Google Photos

Người dùng được chuyển hình ảnh từ iCloud sang Google Photos

sự kiện🞄Thứ năm, 04/03/2021, 11:34

(CL&CS) - Hiện Apple vừa ra dịch vụ mới, chuyển ảnh áp dụng cho khách hàng Apple tại Australia, Canada, EU, Iceland, Liechtenstein, New Zealand, Norway, Thụy Sỹ, Anh, Mỹ.

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất: Quảng cáo sản phẩm 'phản cảm', lừa dối người tiêu dùng

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất: Quảng cáo sản phẩm 'phản cảm', lừa dối người tiêu dùng

sự kiện🞄Thứ tư, 03/03/2021, 20:09

(CL&CS) - Để quảng cáo cho sản phẩm thuốc hoạt huyết, Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất đã gây “sốc” với đoạn clip ngắn đưa và sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng như “do nghiệp chướng từ kiếp trước” nên bị trời đày nên không cho dùng sản phẩm.

Cá tầm nội địa cạnh tranh khó với cá tầm Trung Quốc

Cá tầm nội địa cạnh tranh khó với cá tầm Trung Quốc

sự kiện🞄Thứ tư, 03/03/2021, 15:06

(CL&CS) - Trong vòng vài năm trở lại đây, lượng cá tầm Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng nhiều với mức giá khá rẻ khiến người nuôi cá tầm trong nước chịu cạnh tranh khốc liệt.