Thu hồi giấy xác nhận an toàn thực phẩm của 3 thực phẩm chức năng

Ngày 16/5, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi hiệu lực 3 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP của Cục ATTP đã cấp cho 3 sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) của Công ty cổ phần CVS Việt Nam.

Cụ thể: Giấy xác nhận công bố số 287/ATTP-XNCB ngày 8/8/2012 cấp cho sản phẩm TPCN “SEXTRA”;

Giấy xác nhận công bố số 2760/2012/ATTP-XNCB ngày 15/10/2012 cấp cho sản phẩm TPCN “GOLDEN GLUCOSAMINE”.

Giấy xác nhận công bố số 18719/2013/ATTP-XNCB ngày 17/9/2013 cấp cho sản phẩm TPCN “SEXTR FOR HER”.

Lý do thu hồi giấy phép 3 sản phẩm trên là Công ty cổ phần CVS Việt Nam đã dừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Chính vì vậy, các sản phẩm còn lưu hành trên thị trường không có người chịu trách nhiệm quản lý. Cùng với việc thu hồi giấy xác nhận công bố sản phẩm phù hợp ATTP, Cục ATTP cũng ra quyết định dừng lưu hành 3 sản phẩm trên kể từ ngày 16/5.

TAGS: