Thủ thướng yêu cầu đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

(NTD) - Theo Chỉ thị, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (điều trị thay thế) đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 96/2012/NĐ-CP). Các Bộ, ngành liên quan đã ban hành hướng dẫn và huy động nguồn lực để hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện, trong đó tập trung triển khai, mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2014, mới có 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai điều trị Methadone cho 21.613 người nghiện chất dạng thuốc phiện, đạt 27% so với mục tiêu điều trị cho 80.000 người vào cuối năm 2015, chiếm 12% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Để đẩy nhanh tiến độ điều trị thay thế trong tình hình kinh phí giảm mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện điều trị thay thế theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP, thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 4/10/2014 của Chính phủ.

Kiểm tra, giám sát việc xét chọn bệnh nhân tham gia điều trị

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khẩn trương rà soát, cập nhật số lượng người nghiện chất dạng thuốc phiện thực tế tại địa phương làm căn cứ lập kế hoạch thiết lập các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP.

Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, bảo đảm cân đối, lồng ghép triệt để cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí để tổ chức triển khai kế hoạch điều trị bằng thuốc Methadone đạt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015; đôn đốc các cơ sở điều trị Methadone đã được thành lập đẩy nhanh việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhanh chóng xác nhận đơn đề nghị tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người có nhu cầu; chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc xét chọn bệnh nhân tham gia điều trị của các cơ sở điều trị thay thế theo các quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP, bảo đảm khách quan, minh bạch, giảm thời gian chờ đợi.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc chuyển đổi hoặc lồng ghép hoạt động điều trị thay thế tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở xã hội thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện đồng bộ các hoạt động tư vấn tâm lý, nâng cao sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, học nghề và tư vấn nghề nghiệp, tạo việc làm phù hợp giúp bệnh nhân tham gia điều trị ổn định tâm lý, dự phòng tái nghiện ma túy.

Thiết lập ngay các cơ sở điều trị Methadone

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS thiết lập ngay các cơ sở điều trị Methadone; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành khung giá dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, trong đó cho phép tính chi phí nhân công thuê ngoài (thuê hợp đồng lao động) vào giá dịch vụ điều trị Methadone.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan bảo đảm nguồn cung thuốc Methadone đáp ứng nhu cầu của các địa phương; hoàn thiện các hướng dẫn về chuyên môn; hỗ trợ các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện từ các nguồn huy động được.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối đủ kinh phí mua thuốc Methadone; hướng dẫn các địa phương huy động nguồn lực để triển khai điều trị thay thế; chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác quản lý và đấu tranh phòng ngừa thẩm lậu ma túy vào nước ta…

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, sẽ ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác phù hợp để đầu tư hoàn thành các dự án trọng điểm đang được đầu tư dở dang phù hợp với quy mô đầu tư đã được phê duyệt theo quy định gồm Dự án vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); Dự án đường cơ động phía Đông nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án trọng điểm khởi công mới phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, sau khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định gồm Dự án đường cơ động xung quanh đảo lớn, đảo bé kết hợp kè biển chống sạt lở; dự án các tuyến đê biển; Dự án cảng Bến Đình; Dự án nâng cấp bệnh viện quân dân y kết hợp; Trung tâm y tế dự phòng; Dự án cấp nước (giai đoạn 2); Dự án Trung tâm thông tin nghề cá; Dự án Đường trung tâm huyện - xã An Hải; Đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tầm xa).

Các dự án trên được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất phù hợp với từng đối tượng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 và Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010.

Thủ tướng Chính phủ cũng khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP... đối với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Ưu tiên sử dụng vốn tín dụng

Các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào huyện đảo Lý Sơn sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện đảo Lý Sơn cũng được ưu tiên sử dụng vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước phù hợp với quy định.

Công chức được hưởng phụ cấp khu vực 0,7

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ về tín dụng, đầu tư, ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn cũng sẽ được ưu tiên mức hỗ trợ cao nhất theo từng loại, đối tượng hỗ trợ quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại đảo Lý Sơn được hưởng mức phụ cấp khu vực 0,7.

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ kết hợp Bộ Quốc phòng xây dựng Bệnh viện quân dân y kết hợp; hỗ trợ trang thiết bị y tế, luân phiên cử bác sỹ trực tiếp điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại đảo.

Thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên trực thuộc Thanh tra Chính phủ.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, đoàn công tác của ngành thanh tra; có nguồn thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; có trụ sở làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Lê Hoài Trung trở lại làm Thứ trưởng Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều động ông Lê Hoài Trung, nguyên Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước đó, tại Quyết định 2399/QĐ-TTg ngày 29/12/2010, ông Lê Hoài Trung đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông Trung được cử làm Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc.

Tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau TNGT"

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông" (TNGT) như đề nghị của Ủy  ban An toàn giao thông quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xem xét, quyết định và chỉ đạo trực tiếp thực hiện Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông", đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, đúng quy định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không tổ chức vận động tài trợ và không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình. Việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí do các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủng hộ phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo công bằng và đúng đối tượng.

Hiện đại hóa hoạt động quản lý, dạy, học nghề

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

Mục tiêu chung của Đề án là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, dạy và học nghề bằng các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin theo hướng số hóa, mô phỏng hóa các máy móc, thiết bị dạy nghề tạo sự thay đổi căn bản, toàn diện về quản lý, dạy và học nghề theo hướng hiện đại; tạo đột phá về chất lượng đào tạo góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập với khu vực và quốc tế.

Cụ thể, đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, Đề án phấn đấu đến năm 2017, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyển dụng lao động và theo suốt quá trình làm việc, học tiếp; triển khai các dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và các hoạt động quản lý, điều hành ở cơ quan Trung ương, địa phương và triển khai các dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4 đối với các hoạt động quản lý, điều hành ở cơ quan Trung ương và địa phương vào năm 2020.

Đối với các trường được lựa chọn để phát triển thành trường nghề chất lượng cao, đến năm 2017, Đề án sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyển dụng, theo dõi quá trình, kết quả học tập của học sinh tới khi ra trường; hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ công tác quản lý và hoạt động dạy, học nghề.

Đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia thì phấn đấu đến năm 2017 có khoảng 40% chương trình, giáo trình được ứng dụng các phần mềm mô phỏng và xây dựng các bài giảng thực hành ảo mô phỏng các tình huống thực tế.

Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hoàn thiện và phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác quản lý, hoạt động dạy và học nghề; có ít nhất 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN, quốc tế và ứng dụng đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp; có ít nhất 60% chương trình, giáo trình của các nghề đào tạo được số hóa và lưu trữ bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tiễn của nghề...

Đồng thời, Đề án phấn đấu đến năm 2020 thiết lập hệ thống quản lý ngân hàng đề thi và chứng chỉ kỹ năng nghề trong hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đánh giá kỹ năng nghề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp…