Thuế xuất khẩu nữ trang còn 0%

Khoảng 200 nhóm mặt hàng sẽ được giảm thuế xuất nhập khẩu đề phù hợp với tình hình thực tế và theo cam kết WTO. 

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 164 về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, bắt đầu từ đầu năm sau, khoảng 200 nhóm mặt hàng sẽ được giảm thuế xuất nhập khẩu để phù hợp với tình hình thực tế và theo cam kết WTO.

Thuế xuất khẩu vàng nguyên liệu không phân biệt hàm lượng chỉ còn mức 2% thay vì 10% như hiện nay, còn vàng trang sức, mỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng giảm về 0%. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, vàng nguyên liệu hàm lượng dưới 99,99% và nữ trang vàng có hàm lượng trên 80% cũng chịu thuế 10%. Chỉ riêng loại nữ trang hàm lượng dưới 80% mới được hưởng thuế 0%. Tại biểu mới, thuế xuất khẩu cao su giảm từ 3-5% xuống mức 1%…

Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 1/1/2014 sẽ được điều chỉnh giảm một số dòng thuế cho phù hợp với cam kết WTO năm 2014 và sửa đổi bất hợp lý giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm nguyên chiếc… Đồng thời, biểu mới cũng điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số dòng thuế nhằm khuyến khích sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước. Ngoài ra, theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 170 dòng thuế được cắt giảm từ đầu năm sau.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Ngọc Tuyên

Nguồn: vnexpress.net

TAGS: