Tính nhanh phép nhân 2 chữ số chỉ bằng...nhẩm

(NTD) – Với phương pháp này, những phép tính nhân có số nhân và số bị nhân cùng ở hàng chục sẽ nhanh chóng được hóa giải trong vòng vài giây chỉ bằng cách... tính nhẩm.

nhân 2
Phép nhân 19*19 có thể được nhẩm tính sau vài giây.

Cụ thể, ở bước 1, chúng ta sẽ lấy số nhân cộng với số thứ hai (hàng đơn vị) của số bị nhân. Bước 2, lấy kết quả này nhân với 10. Bước 3, lấy hai số hàng đơn vị của số nhân và số bị nhân nhân lại với nhau. Và cuối cùng, lấy kết quả bước 2 và bước 3 cộng lại sẽ cho ra kết quả.

Một ví dụ, với phép tính 19 * 19

Bước 1: 19 + 9 = 28

Bước 2: 28 * 10 = 280

Bước 3: 9 * 9 = 81

Bước 4: 280 + 81 = 361

Hay với phép tính 13*14. Chúng ta sẽ nhẩm 13 + 4 = 17; 17 * 10 = 170; 3 * 4 = 12 và kết quả sẽ là 170 + 12 = 182.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể dễ dàng tính nhẩm các phép tính nhân có số nhân và số bị nhân đều là số có hai chữ số. Nắm được phương pháp này, những phép nhân từ 11*11 cho đến 19*19 sẽ được hóa giải dễ dàng chỉ sau vài giây.

Du Lang