Tổng cục Môi trường và FrieslandCampina VN hợp tác "Vì Môi trường Việt Nam xanh”

(NTD) - Tổng cục Môi trường và Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác chương trình “Vì Môi trường Việt Nam xanh”.

Trong xu thế đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã gây ra nhiều sức ép lên tài nguyên và môi trường Việt Nam.

unnamed
Tổng cục Môi trường và FrieslandCampina VN ký thỏa thuận hợp tác "Vì Môi trường Việt Nam xanh”   

Vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững ngày càng cần được xã hội nhìn nhận đầy đủ và đúng mức hơn. Xuất phát từ thực tế trên và với mong muốn được chung tay cùng với cộng đồng xã hội cải thiện môi trường sống xung quanh, cho chính chúng ta và thế hệ tương lai, Tổng cục Môi trường và Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác chương trình “Vì Môi trường Việt Nam xanh”.

Trong 03 năm đầu thực hiện, Chương trình “Vì Môi trường Việt Nam xanh” bao gồm các hoạt động chính sau:

          1. Phối hợp tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo xanh”;

          2. Phối hợp và thực hiện một số chương trình truyền hình “Giáo dục môi trường” cho đối tượng học sinh, sinh viên trên Truyền hình;

          3. Phối hợp tổ chức Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường cấp quốc gia khác.

Nội dung của chương trình thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại Việt Nam thông qua các cuộc thi, giáo dục ngoại khóa (đặc biệt là giới trẻ); hỗ trợ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường; chú trọng đầu tư cho các hoạt động, sự kiện, ngày lễ các cuộc thi về môi trường tại Việt Nam; tổ chức và thực hiện các hoạt động làm giảm thiểu và ngăn chặn các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Thông qua việc ký kết với Tổng cục Môi trường, FrieslandCampina Việt Nam mong muốn hướng đến các hoạt động nhằm kết nối với các đối tác, các thành phần trong chuỗi giá trị và trong cộng đồng, để cùng nhau thực hiện các chương trình bền vững, làm giảm các tác động tiêu cực đến môi trường trên diện rộng, đồng thời đem lại lợi ích kinh tế, tăng tính cạnh tranh cho tất cả và cho từng thành phần trong cộng đồng, theo tinh thần tạo lập giá trị chung.

unnamed (1)
 

Cùng ngày, tại buổi lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015, FrieslandCampina Việt Nam được trao tặng bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường dành cho tổ chức có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

Thế Anh