TP.HCM: Gần 50% số dự án bị thu hồi, tạm ngưng thi công

(NTD) - HoREA cho biết, hiện nay toàn TP.HCM có 1.409 dự án, nhưng trong đó, đã có đến 190 dự án bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hết hạn văn bản chủ trương đầu tư.

20160308 - TP.HCM G_n 50 s_ d_ ßn b_ thu h_i, t_m
 Hiện TP.HCM có gần 700 dự án bị thu hồi, tạm ngưng thi công và được xem là phần chìm của tảng băng hàng tồn kho trên thị trường bất động sản cần phải có giải pháp hợp lý.

HoREA cho biết, hiện nay toàn TP.HCM có 1.409 dự án, nhưng trong đó, đã có đến 190 dự án bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hết hạn văn bản chủ trương đầu tư. Trong 1.219 dự án còn hiệu lực triển khai lại có đến 405 dự án chưa khởi công, trong số 325 dự án đã khởi công thì có tới 97 dự án đã phải tạm ngưng thi công. Như vậy, số lượng các dự án bị thu hồi, bị tạm ngưng thi công và chưa khởi công đã lên đến 692 dự án, chiếm 49,1% tổng số dự án.

Lý do nhiều dự án không thể triển khai được là vướng đền bù giải tỏa. Có những dự án giải phóng mặt bằng trên 80% diện tích, thậm chí đến 98% nhưng phần diện tích còn lại doanh nghiệp không thể thỏa thuận đền bù được.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết: ”Nhìn toàn cục, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng nhưng chưa bền vững. Gần 50% số dự án bị thu hồi, tạm ngưng thi công được xem là phần chìm của tảng băng hàng tồn kho và cần phải có giải pháp hợp lý. Sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản chỉ có thể đạt được khi giải quyết được cơ bản nhu cầu nhà ở của số đông người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị, người nhập cư”.

Tấn Lợi