TP.HCM: Phạt vi phạm hành chính gần 3.300 tỷ đồng

(NTD) - Trong 1 năm qua, tổng số vụ vi phạm trên địa bàn TP.HCM là 950.294 vụ. Trong khi đó số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành là 943.362, trong đó có 880.726 quyết định đã thi hành xong, với tổng tiền phạt gần 3.300 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa công bố công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (từ ngày 1/10/2015 đến ngày 30/9/2016). Cụ thể, trong 1 năm tổng số vụ vi phạm trên địa bàn thành phố là 950.294 vụ, trong đó có 1.173 vụ chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự, 623 vụ chuyển sang áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Cũng theo báo cáo, số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành là 943.362, trong đó có 880.726 quyết định đã thi hành xong, với tổng tiền phạt gần 3.300 tỷ đồng, riêng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 60 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đưa ra một số khó khăn trong thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và cho rằng hiện các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành chưa được đầy đủ, đặc biệt là về nhân sự và kinh phí, dẫn đến tình trạng đa số người được phân công thực hiện nhiệm vụ tham mưu là cán bộ kiêm nhiệm. Ngoài ra, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, trình tự, thủ tục cưỡng chế rườm rà, không khả thi dẫn đến các cơ quan nhà nước mất nhiều công sức nhưng hiệu quả thi hành không cao.

UBND TP.HCM đề nghị Trung ương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các cơ quan đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình, đề nghị giao quyền trong xử lý vi phạm hành chính theo hướng mở rộng đối tượng được giao quyền.

Đồng thời kiến nghị được mở rộng điều kiện giao thẩm quyền cưỡng chế, thực hiện thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính giống như giao quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chi Lê