TP.HCM: Tăng cường thực thi pháp luật trong kinh doanh bất động sản

(NTD) - UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận huyện tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập hạn chế trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản và kịp thời phát hiện, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật có liên quan.

Thị trường BĐS TP.HCM
Sở TN&MT sẽ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm cho Thành uỷ và UBND Thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ảnh:Tấn Lợi.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố. Sở TN&MT sẽ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm cho Thành ủy và UBND TP.HCM tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao giám đốc các Sở: Tư pháp, TN&MT, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết qua thực hiện quy chế cung cấp thông tin, khai thác sử dụng quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử thành phố, đồng thời khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng hoàn chỉnh, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm.

Sở Xây dựng sẽ đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước phục vụ quản lý nhà nước, phòng chống vi phạm pháp luật, khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản có trụ sở trên địa bàn thành phố kinh doanh sản phẩm bất động sản tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại.

Phổ Anh

TIN KHÁC