TP.HCM: Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn cho metro số 1

(NTD) - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về một số dự án hạ tầng đô thị trên địa bàn TP.HCM, trong đó đề nghị tập trung tháo gỡ vốn cho dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) và các cơ quan có liên quan khẩn trương thu xếp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thống nhất giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương.

12-1449
Metro số 1 vẫn đang gặp khó khăn về vốn 

Về công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, UBND TP.HCM giao Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật (cơ quan thường trực là Sở Giao thông Vận tải) khẩn trương giải quyết hoàn tất các hồ sơ thiết kế kỹ thuật còn tồn đọng để báo cáo UBND TP.HCM.

Về công tác giải ngân cho các nhà thầu và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND cho ý kiến đối với danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương cấp phát và nguồn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2020. Trong đó, bao gồm việc bố trí cho dự án là 2.185 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao MAUR khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ để thực hiện dự án. Sau đó, gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp trình UBND TP.HCM để kịp gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định.

Về gia hạn Hiệp định vay VN11-P7, MAUR phối hợp với nhà tài trợ JICA thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định vay cuối cùng của dự án này.

Về thương thảo, đàm phán Phụ lục số 19 hợp đồng tư vấn chung, UBND TP.HCM giao tổ công tác thương thảo, đàm phán với Liên danh nhà thầu NIPT thành lập theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 10/1/2020. Theo đó, khẩn trương hoàn tất giải quyết các vướng mắc liên quan đến Phụ lục số 19 hợp đồng tư vấn chung theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ JICA.

Vũ Sơn