Trần Anh bất ngờ công khai bán cổ phiếu cho "đối thủ" Thế Giới Di Động

(NTD) - Sau nhiều ngày khá kín tiếng, đến nay Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã có thông tin về việc bán cổ phiếu cho Thế Giới Di Động.

AqhO39UfxBMXq1EhJR7tdqTLTJnjJLuQf__6nQHQit2R
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã có công bố về việc bán cổ phiếu cho Thế Giới Di Động.

Theo đó, HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã có nghị quyết thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó, Thế Giới Di Động sẽ thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Trần Anh, sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Trần Anh.

Ước tính ban đầu, nếu Thế Giới Di Động thực hiện giao dịch trên sẽ phải chi ra là 235 tỷ đồng theo giá thị trường của cổ phiếu Trần Anh.

Cũng trong văn bản này, HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh còn đề cập đến việc xin ý kiến cổ đông thông qua phương án hủy niêm yết 24.914.991 cổ phiếu tự nguyện tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi hủy niêm yết trên HNX, cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh vẫn tiếp tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Thuận Phong