Tránh dịch, nhiều ngân hàng thông báo hoãn họp cổ đông thường niên

(NTD) - Các ngân hàng ACB, Techcombank, Eximbank và mới đây nhất là SeABank đã thông báo hoãn họp cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng Quản trị SeABank thông qua việc hoãn họp cổ đông thường niên năm 2020. Trước đó, ngân hàng dự kiến tổ chức vào ngày 27/3. Thời gian và địa điểm sẽ được công bố sau khi Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

SeABank ket qua kinh doanh 1

Mới đây, SeABank thông qua việc hoãn họp cổ đông thường niên năm 2020.

Trước đó, ACB dự định tổ chức vào ngày 7/4 cũng hoãn vì tránh dịch Covid-19, hay như Techcombank cũng lùi thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang tháng 6. Eximbank cũng dời lịch họp cổ đông theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Trong Công điện 02/CÐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, các nhà băng cũng chưa có thông báo triệu tập cổ đông tham dự đại hội.

Một trong những nội dung quan trọng của Công điện số 02/CÐ-NHNN là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn xin ý kiến của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương về việc tổ chức đại hội cổ đông, đại hội thành viên để có hình thức tổ chức phù hợp hoặc xin lùi thời điểm tổ chức, đảm bảo nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch Covid-19.

Vì thế, các nhà băng cũng phải cân nhắc chốt lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch Covid-19.

Các năm trước, phiên họp cổ đông thường được các ngân hàng thực hiện vào tháng 4.

Vân Thư