Trên quê hương Ấp Bắc anh hùng

Ấp Bắc, xã Tân Phú (TX. Cai Lậy) là nơi ra diễn ra trận đánh lịch sử với chiến thắng thuộc về quân và dân Tiền Giang trong kháng chiến chống Mỹ, đã và đang khởi sắc trên đường phát triển.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, địa danh Ấp Bắc, xã Tân Phú (TX. Cai Lậy) nơi ra diễn ra trận đánh lịch sử với chiến thắng thuộc về quân và dân Tiền Giang trong kháng chiến chống Mỹ.

Cách đây 53 năm, vào ngày 2-1-1963, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, đại đội 1, Tiểu đoàn 261 và Đại đội 1, Tiểu đoàn 514 và 1 trung đội địa phương của huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã kiên cường đánh bại một lực lượng lớn hơn gấp 10 lần, bẻ gãy các chiến thuật tân kỳ của quân Mỹ ngay lần đầu chúng áp dụng trên đất Tiền Giang.

Chiến thắng Ấp Bắc báo hiệu sự sụp đổ của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" mà Mỹ áp dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Ngày nay, xã Tân Phú đã và đang phát triển với những kết quả đáng ghi nhận về kinh tế-văn hóa-xã hội, xứng đáng với truyền thống cách mạng, tinh thần chiến thắng Ấp Bắc.

anhhung1
 Ngôi trường mang tên Chiến thắng Ấp Bắc anh hùng
anhhung2
 Cánh đồng lớn trên quê hương Ấp Bắc
anhhung3
 Người dân tham quan khu di tích trưng bày và giới thiệu trận đánh Ấp Bắc
anhhung5
 Xây dựng đường giao thông nông thôn

 Theo Báo Ấp Bắc