Trong tháng 7/2017 có 11.677 doanh nghiệp đăng ký mới

(NTD) - Thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, trong tháng 7/2017 có 11.677 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng.

images1365001_images1340465_images1325952_doanhngh
Trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng nhẹ.

Như vậy, trong tháng 7 tăng 8,7% về số doanh nghiệp đăng ký mới và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 93.449 lao động, giảm 11,5% so với tháng trước.

So với tháng 6/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước là 2.170 doanh nghiệp, tăng 13,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.887 doanh nghiệp, tăng 9,1%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.810 doanh nghiệp, giảm 18,5%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.165 doanh nghiệp, tăng 53,7%.

Ngoài ra, 7 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 90.502 doanh nghiệp, trong đó: có 72.953 doanh nghiệp thành lập mới và 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Lê Phong (t/h)