Trước ống kính: Sài Gòn cuối năm,“lô cốt” nở rộ

(NTD) - Tới hẹn lại lên, thời gian cận Tết lô cốt lại mọc nhiều thêm nhằm phục vụ cho việc thi công các công trình hạ tầng giao thông, công trình thoát nước và các công trình khác... chẳng những làm cho việc ùn tắc giao thông thêm nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, và làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân tại những tuyến đường đó.

TIN KHÁC