Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Giải pháp túi bọc trái cây và lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp nông sản tại Việt Nam

Giải pháp túi bọc trái cây và lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp nông sản tại Việt Nam

Vấn đề liên quan 21/08/2020, 15:08

(CL&CS) - Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, đóng gói bao bì, phân bón nông nghiệp và thu mua nông sản cần có phương thức tiếp thị và ứng dụng giải pháp túi bọc trái cây vào trồng trọt để nâng cao giá trị sản phẩm.