Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Hy vọng gì ở vắc xin Covid 19 của Việt Nam?

Hy vọng gì ở vắc xin Covid 19 của Việt Nam?

Dữ liệu cũ 16/08/2020, 15:31

(CL&CS) -Trong nước hiện có 4 nhà sản xuất, nghiên cứu phát triển vắc xin. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu đều đã cho kết quả khả quan.