Vạch trần đường dây tuồn rác thuốc xuyên quốc gia (kỳ 3): Ai đã “thông quan” cho hàng lậu?

(NTD) - Câu hỏi “Ai đã thông quan cho hàng lậu” có lẽ cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tìm câu trả lời, nhưng chắc chắn không ít người đã có câu trả lời!

TIN KHÁC