Vàng mã ế ẩm trước ngày ông Công ông Táo

Đồ vàng mã cúng tiễn ông Công ông Táo tràn lan trên quầy, người bán hàng ở phố Hàng Mã (Hà Nội) chỉ còn biết cười buồn. 

Quý Đoàn

Nguồn: vnexpress.net

TAGS: