VASEP kiến nghị việc kiểm tra chất lượng cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc.

(NTD) - Ngày 20/3/2018, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã gửi công văn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) có chương trình kiểm tra và cấp Chứng thư chất lượng sản phẩm cá xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường bộ.

Theo thống kê, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc trong tháng 1/2018 đạt 41 triệu USD, tăng 132% so với cùng kì năm 2017 trong đó xuất khẩu bằng đường biển chiếm 56 % và đường bộ chiếm 44 %.

chế biến cá tra
xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh.

Việc xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch giữa hai nước có chung đường biên giới đang xuất hiện một số các vấn đề đáng lo ngại. Cụ thể, giá xuất khẩu giữa sản phẩm chính ngạch chênh lệch hơn 1USD so với sản phẩm tiểu ngạch. Vì có sự tham gia của các cá nhân trong hoạt động xuất khẩu bằng đường bộ khác hoàn toàn với hoạt động xuất khẩu chính ngạch xuất phát từ các công ty có đăng ký kinh doanh rõ ràng.

Cũng theo số liệu thì có 9 cá nhân đại diện xuất hàng qua biên giới nhưng đã chiếm đến 47% khối lượng nhưng kim ngạch chỉ đạt 23% so với 73% từ các nhà máy chế biến.

Nhằm để việc xuất khẩu cá tra trở nên ổn định và đạt kim ngạch xuất khẩu dự kiến trên 1,8 tỷ USD, đồng thời tạo bàn đạp cho sự phát triển những năm tiếp theo, tránh những hậu quả như phụ thuộc thị trường, cạnh tranh không lành mạnh Thì VASEP đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT xem xét và chỉ đạo thực hiện quản lý chất lượng theo chuẩn thông qua việc cấp và kiểm tra Chứng thư chất lượng trước khi xuất khẩu hàng đi Trung Quốc bằng phương thức xuất khẩu đường bộ trong thời gian 3 tháng cho đến khi nguyên liệu dồi dào trở lại.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT nên nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường Trung Quốc và có các chương trình tiếp thị, truyền thông quảng bá sản phẩm cá tra vào thị trường rộng lớn này.

Nhật Anh