Vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

(NTD) - Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà các cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Ngoài việc bị tước giấy phép 1-3 tháng, đối tượng vi phạm còn bị tịch thu tang vật hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Khoa học
Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Nghị định quy định, phạt tiền 500.000 - 1.000.000 đồng đối với các vi phạm khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập hội đồng, phạt tiền 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Đối với những vi phạm về sở hữu, sử dụng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, Nghị định quy định phạt tiền từ 6.000.000 - 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như: Sử dụng số liệu, quy trình công nghệ… của cá nhân, tổ chức khác mà chưa được sự đồng ý; đăng ký, công bố công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức khác mà chưa được sự đồng ý; sử dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… của cá nhân, tổ chức khác mà chưa được sự đồng ý.

Hoàng Yến