Vietbank trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%

(CL&CS) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) sẽ dùng lợi nhuận giữ lại của năm 2017 - 2019 để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 15%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được tổ chức vào 25/5 tại TP.HCM, Vietbank trình đại hội việc phát hành 62.872.986 cổ phiếu nhằm trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3-4/2020. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Vietbank tăng từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ đồng.

Vietbank ĐHCĐ 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vietbank
Năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,1%; huy động vốn của tổ chức tín dụng tăng 12,5%; tín dụng cho nền kinh tế tăng 12,1%.

Vietbank cho biết để hoàn tất triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận giữ lại 2017 - 2019, ngân hàng cần phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt bán nợ cho VAMC hiện Vietbank đang giữ để đáp ứng điều kiện theo quy định của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán nợ xấu của VAMC.

Vietbank cũng trình đại hội thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB trên sàn chứng khoán HOSE. Việc niêm yết trên HOSE phụ thuộc vào thời cơ và điều kiện thị trường cho phép trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Tại đại hội này, cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 với 2 ứng viên, bà Mai Hồng Quỳ (thành viên độc lập) và bà Quách Tố Dung. Bà Mai Hồng Quỳ và Quách Tố Dung được nhóm cổ đông sở hữu 21,73% vốn điều lệ của Vietbank đề cử. Bên cạnh đó là miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Văn Tá đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Vào thời điểm cuối năm 2019, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018 (YoY); tổng huy động vốn gồm giấy tờ có giá đạt 51.947 tỷ đồng (cơ cấu tiền gửi cá nhân và tổ chức chiếm tỷ trọng lần lượt 86% và 14%), tăng 27,2% YoY; tổng tài sản đạt 68.928 tỷ đồng, tăng 33,4% YoY.

Năm 2019, Vietbank đạt 1.744 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 391 tỷ đồng YoY; lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 52,9% YoY. Đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay của Vietbank.

Vietbank ke hoach 2020
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Vietbank. Đơn vị tính: tỷ đồng

Năm 2020, Vietbank đặt kế hoạch kinh doanh với 3 phương án phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp. Kế hoạch kinh doanh tối thiểu dựa trên chỉ đạo của NHNN Công văn số 939/NHNN-CSTT với mức dư nợ tín dụng trong năm 2020 của Vietbank tối đa là 44.908 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là 9,75%).

Kế hoạch kinh doanh thực hiện và kế hoạch kinh doanh phấn đấu khi được NHNN xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% và 22,19%.

Theo 3 phương án này, năm 2020, lợi nhuận trước thuế sẽ có các mức 300 tỷ đồng, 550 tỷ đồng và 613 tỷ đồng.

Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Vietbank gồm: Chủ tịch Dương Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Khu và Dương Nhất Nguyên, 3 thành viên Đặng Đình Thắng, Ngô Kim Liên và Trần Văn Tá.

Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020 là 6,13 tỷ đồng, tăng 649 triệu so với năm 2019.


 Nguyễn Như