Vietcombank đạt mức lãi trước thuế kỷ lục

(NTD) - Tổng kết năm 2016, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng 51,3% ... Huy động vốn không kỳ hạn tăng 13,9% so với cuối 2015 (chiếm tỷ trọng 28,0% tổng nguồn vốn) thể hiện kết quả của các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn giá rẻ của toàn hệ thống.

Kết quả này cho thấy cơ cấu nguồn vốn huy động dịch chuyển phù hợp với định hướng phát triển của Vietcombank.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng của Vietcombank tăng trưởng khả quan, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm với cơ cấu hợp lý.

Đặc biệt, trong năm 2016, Vietcombank là ngân hàng tiên phong thu hồi các khoản nợ từ Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) để xử lý dứt điểm. Tỷ lệ nợ xấu còn 1,44% (giảm 0,4% so với cuối 2015).

Lãnh đạo Vietcombank cũng cho biết trong năm 2017, Vietcombank thống nhất đặt chỉ tiêu tổng tài sản tăng 11%, tín dụng tăng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và lợi nhuận trước thuế tăng 12% (tương đương 9.200 tỷ đồng).

Đánh giá về hoạt động của Vietcombank, Thống đốc NHNN, cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhưng ngành ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tăng trưởng cao và có chất lượng, trong đó có đóng góp quan trọng của Vietcombank. Đặc biệt Vietcombank đã đi tiên phong trong việc giữ ổn định lãi suất, hỗ trợ trái phiếu Chính phủ, hưởng ứng điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá ổn định của NHNN, góp phần giữ ổn định thị trường.

Sao Mai