VietinBank cán mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản

(NTD) - Trong Báo cáo tài chính quý 2 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố, tổng tài sản của ngân hàng này đã chính thức cán mốc 1 triệu tỷ đồng.

lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-vietinbank-nam-20
Tổng tài sản VietinBank cán mốc 1 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 2 của VietinBank tăng trưởng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ đầu năm, cho vay khách hàng và huy động tiền gửi khách hàng Ngân hàng tăng trưởng lần lượt 10,2% và 5,78% lên 692.930 tỷ đồng và 721.967 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần quý 2 đạt gần 7.320 tỷ đồng, tăng 24,35% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế của VietinBank trong quý 2 là 2.269,56 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.881,86 tỷ đồng, tăng 26,21% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trong Báo cáo tài chính quý 2, lần đầu tiên tổng tài sản của ngân hàng này chính thức cán mốc 1 triệu tỷ đồng.

Lê Phong