VietinBank chào hàng gói mua sắm “Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống quản lý kho hàng hóa”

(NTD) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank đang chào hàng Gói mua sắm “Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống quản lý kho hàng hóa”.

VietinBank đang thu hút các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đối với việc cung cấp gói mua sắm nêu trên tham dự.

Thông tin về gói mua sắm

- Tên gói: Gói mua sắm “Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống quản lý kho hàng hóa”.

- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

anh_GD
Ảnh giao dịch tại VietinBank

Thời gian và địa điểm nhận yêu cầu báo giá

Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 14/6/2019 tại P.601 - Phòng Quản lý Kế toán Tài chính, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian và địa điểm mở Yêu cầu báo giá

9h30 ngày 19/6/2019, tại Phòng Quản lý Trang thiết bị và Vận hành Trung tâm dữ liệu, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội).

Thanh Sơn