Vinamilk 40 năm một chặng đường

(NTD) - Đây là bài hát chính thức cho sự kiện 40 năm thành lập Vinamilk với mục tiêu nâng cao tầm vóc người Việt.

TIN KHÁC