Vissan giảm giá mặt hàng thực phẩm chế biến tháng 4/2015

(NTD) - Từ ngày 23/03 đến 20/04/2015, người tiêu dùng sẽ được giảm 15% khi mua các mặt hàng thực phẩm chế biến của Vissan.

Theo đó, Vissan giảm giá 15% mặt hàng giò lụa 250gr và 500gr, giò bò 250gr và 500gr, giò lụa thủ 500gr, giò thủ 500gr,

Chương trình khuyến mãi tháng 4 - 2015
Chương trình khuyến mãi tháng 4 - 2015

Người tiêu dùng vui lòng xem thông tin chi tiết chương trình tại tất cả các Hệ thống Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vissan (không áp dụng Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của 2 chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng).

La Giang

TAGS: