Bệnh viện Thủ Đức chỉ đạo tuyến khu vực phía Nam

(NTD) - Bộ Y tế đã có Công văn số 1679/BYT-KCB gửi Sở Y tế TP.HCM về việc giao Bệnh viện Thủ Đức tham gia Đề án 1816. Theo đó, bệnh viện tuyến quận này sẽ làm công tác chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện ở TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Công văn nêu rõ: “…Sau khi xem xét năng lực của Bệnh viện quận Thủ Đức, Bộ Y tế đồng ý giao cho bệnh viện quận Thủ Đức được tham gia thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 và thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh/thành phố khu vực: Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Miền Trung Tây Nguyên…”

Căn cứ vào Công văn này, Sở Y tế TP.HCM sẽ làm việc với Bệnh viện quận Thủ Đức và các bệnh viện thành phố được Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm công tác chỉ đạo tuyến, và phối hợp với các bệnh viện trực thuộc Bộ trên địa bàn phía Nam để triển khai công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 đảm bảo không bị trùng chéo trên các địa bàn đã được phân công tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện quận Thủ Đức là bệnh viện hạng 1, trong thời gian qua bệnh viện đã có nhiều nỗ lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, và tham gia hỗ trợ toàn diện cho một số bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn thành phố vốn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực chuyên khoa và nhân lực quản lý.

a
Bệnh viện Thủ Đức được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến  (Ảnh minh họa)

Thu Thủy tổng hợp