Cảnh báo mạo danh Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam để trục lợi

(NTD) - Thời gian qua, Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp nhận một số thông tin phản ánh về việc có một số tổ chức, cá nhân mạo danh thành viên Ban Thư ký hoặc đối tác của Cục Xúc tiến thương mại đến để giới thiệu, tư vấn đăng ký tham gia xét chọn và yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của chương trình.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ về xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua giới thiệu, quảng bá các thương hiệu sản phẩm uy tín, chất lượng của Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả chương trình, trong bối cảnh mới, ngày 8/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản này, năm 2020, Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 và Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (dự kiến vào quý 4/2020).

thuong_hieu_quoc_gia_wmsy_thumb
 

Trong thời gian qua, Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp nhận một số thông tin phản ánh về việc có một số tổ chức, cá nhân mạo danh thành viên Ban Thư ký hoặc đối tác của Cục xúc tiến thương mại đến để giới thiệu, tư vấn đăng ký tham gia xét chọn và yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của chương trình. Để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp và uy tín của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo:

Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào thay mặt Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới, hỗ trợ việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia.

Các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia xin liên hệ với Ban Thư ký chương trình để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, qua điện thoại, email và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện trước ngày 31/3/2020.

Cao Tuấn