Chính thức công bố 6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1

(NTD) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) môn tiếng Anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, có 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 của 3 nhà xuất bản (NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM) được phê duyệt.

Sách môn tiếng Anh lớp 1 đã trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt, khách quan, khoa học của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK môn tiếng Anh.

a
Ảnh: Internet

Hội đồng này gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục. Ngoài ra còn có đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và có đến hơn 1/3 tổng số thành viên là giáo viên môn tiếng Anh đang giảng dạy tại các trường Tiểu học ở các vùng miền.

Sau hai vòng thẩm định về chuyên môn của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK, sáu bản thảo SGK môn tiếng Anh 1 được các Hội đồng đánh giá  “Đạt”. 

So với các môn học khác, SGK môn Tiếng Anh có nhiều đặc thù trong quá trình tổ chức biên soạn. Sách được các tác giả nghiên cứu chương trình môn Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra qui định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, tham khảo và sử dụng nhiều tài liệu của các NXB nước ngoài. Các NXB Việt Nam thực hiện việc liên kết, hợp tác đồng sở hữu bản quyền các xuất bản phẩm để được sử dụng nguồn học liệu theo qui định của pháp luật.

Thu Thủy tổng hợp