Cổ phiếu HVG bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch

(CL&CS) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa đưa cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 15/5/2020.

Lý do, công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị HOSE đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Hung Vuong
CTCP Hùng Vương đang ghi nhận lỗ lũy kế 1.743 tỷ đồng

Ngày 21/4, HOSE đã có công văn nhắc nhở công ty về việc chậm công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2020. Tuy nhiên, công ty vẫn “chây ì”. Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, HOSE nhắc nhở lần thứ 2 và đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin báo cáo quý 1/2020.

Trước đây, niên độ tài chính của CTCP Hùng Vương từ 1/10 của năm trước đến 30/9 năm sau. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức vào 28/2/2020, công ty đã thay đổi niên độ tài chính từ 1/1 đến 31/12 hàng năm. Riêng 1/10/2019 - 31/12/2019 sẽ tách ra thành một kỳ kinh doanh riêng và được kiểm toán trong năm 2020. Được biết, năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2019, báo cáo tài chính của CTCP Hùng Vương do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tại báo cáo này, thời điểm 30/9/2019, công ty có vốn điều lệ 2.270 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 916 tỷ đồng do lỗ lũy kế lên đến 1.489 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty đạt 8.025 tỷ đồng. Tài sản của công ty tập trung ở các khoản phải thu, hàng tồn kho trong khi nguồn vốn là vay ngắn hạn và phải trả người bán ngắn hạn.

Trong năm tài chính 1/10/2018 - 30/9/2019, doanh thu đạt 4.106 tỷ đồng, giảm 49,3% so với năm trước. Lỗ sau thuế của công ty mẹ là 1.075 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua kế hoạch doanh thu: Chế biến cá 3.500 tỷ đồng, chế biến tôm 692 tỷ đồng, thức ăn thủy sản 5.700 tỷ đồng, thức ăn gia súc 1.000 tỷ đồng, chăn nuôi heo 670 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế niên độ 1/1 - 31/12/2020 là 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty sẽ chuyển nhượng 65% vốn góp tại các công ty thuộc mảng kinh doanh thức ăn gia súc, chăn nuôi heo giống cho CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Đại hội cũng thông qua việc CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi và các bên liên quan có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết tại CTCP Hùng Vương mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đóng cửa ngày 11/5, cổ phiếu HVG đạt 5.220 đồng/cổ phiếu, giảm 5,4% so với phiên trước.

Cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Agifish) - một công ty con của CTCP Hùng Vương với tỷ lệ sở hữu 79,58% - có 18 năm niêm yết tại HOSE. Cổ phiếu này đã bị hủy niêm yết bắt buộc vào 17/2/2020 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp.

Agifish có 3 năm lỗ liên tiếp lên đến 526 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2019, công ty có vốn điều lệ 281 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 167 tỷ đồng.


Nguyễn Như