Đà Nẵng: Phát triển Khu công nghệ cao đến năm 2030 đạt đẳng cấp quốc tế

(NTD) - UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND về phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030.

DEANCNC1
Bản đồ quy hoạch khu CNC Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng đến năm 2030 nhằm định hướng và huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển Khu CNC Đà Nẵng gắn với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao theo nhiệm vụ phát triển kinh tế được giao tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030, qua đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các phân khu chức năng, gắn với sản xuất; nghiên cứu – ươm  tạo – đào tạo; hậu cần, logistics và dịch vụ CNC; công nghiệp phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh về đầu tư ngành công nghiệp CNC vào Khu CNC Đà Nẵng.  

Được biết, khu công nghệ cao Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ, là một trong ba khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia. Qua hơn 9 năm đầu tư xây dựng và phát triển, khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350 hecta đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất.

Đến thời điểm hiện tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 17 dự án, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 330,96 triệu USD (chiếm 58,8%) và 9 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5.353,7 tỷ đồng, tương đương với 232,16 triệu USD (chiếm 41,2%), trong đó nổi bật nhất là dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của Mỹ (UAC) với tổng vốn đầu tư lên đến 170 triệu USD - một trong các dự án FDI lớn nhất tại Đà Nẵng.

DEANCNC2
Các hạng mục cũng như hạ tầng khu CNC được đầu tư đồng bộ

Đề án Tổng thể phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030 được ban hành là cơ sở để thành phố Đà Nẵng huy động các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức lan tỏa nhằm phát triển Khu CNC Đà Nẵng theo đúng định hướng, đúng quy mô, đúng “tầm vóc” chủ lực của ngành công nghiệp CNC trong phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam nói chung gắn với mục tiêu phát triển kinh tế tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị, đảm bảo tỷ lệ đóng góp của Khu CNC Đà Nẵng vào GRDP của thành phố Đà Nẵng đạt tối thiểu 15% đến năm 2030.

 Thế Sơn